FødselNavneDåbVielseNavneændringKonfirmationDødsfald

 

Fødsel.

Fødsel skal anmeldes senest 14 hverdage efter fødslen til sognepræsten.  Det sker ved, at blanketten ”Fødselsanmeldelse” som udleveres af jordemoren, udfyldes, underskrives og afleveres sammen med forældrenes dåbs/navneattester og eventuelt vielsesattester. Er forældrene ikke gift afleveres i udfyldt stand ”Omsorgs- og ansvarserklæring”, udleveret af jordemoren. Hvis faderskabet skal afgøres ved Statsamtet afleveres kun moderens dåbs/navneattest. 

Det er også mulighed for at anmelde en fødsel over internettet på adressen: www.personregistrering.dk

NB: Almindeligvis vil en kopi af dåbs/navneattest - og vielsesattest være tilstrækkelig.